Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

APN Promise

Akcjonariat​ APN Promise S.A.

Nazwa Akcjonariusza

 

Liczba akcji

 

Liczba głosów

 

% Kapitału

 

% Głosów

 

Piotr Paszczyk łącznie z
podmiotem powiązanym

5 866 225

8 366 225

58,02%

66,34%

Tomasz Bator łącznie z
podmiotem powiązanym

1 865 598

1 865 598

18,54%

14,79%

APN Promise S.A.

1 604 106

1 604 106

15,87%

12,72%

 

Pozostali

774 757

774 757

7,66%

6,14%

 

Łącznie

10 110 686

12 610 686

100%

100%Stan na dzień 22.12.2016 r.

 

Kapitał zakładowy APN Promise S.A. Kapitał wynosi 1.011.068,60 zł 
i dzieli się na:

​Liczba akcji

​Seria

​Rodzaj

​1 500 000

​A1​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

​1 000 000

​A2​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

5 000 000

​B​Zwykłe na okaziciela

575 686​

​E​Zwykłe na okaziciela

100 000​

​F​Zwykłe na okaziciela
​135 000​C​Zwykłe na okaziciela
​900 000​D​Zwykłe na okaziciela

​240 000

300.000

360.000

​G

I

J

Zwykłe na okaziciela

Zwykłe na okaziciela

Zwykłe na okaziciela