Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

APN Promise

​Polityka prywatności

APN Promise S.A. prowadzi politykę prywatności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 833).

APN Promise S.A. chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności oraz udostępnione za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dokładamy należytej staranności w zapewnianiu ochrony danych osobowych Klientów oraz wszystkich osób kontaktujących się z naszą firmą.

Oświadczamy, iż zawsze respektujemy prawo do prywatności każdej osoby, która kontaktuje się z APN Promise S.A. Czynimy wszelkie starania, aby chronić informacje, które są nam przekazywane.

Wszelkie informacje oraz dane o Klientach, kontrahentach a także współpracownikach naszej firmy, traktujemy jako poufne i gwarantujemy ich bezpieczeństwo.

Przetwarzanie danych osobowych w naszych systemach informatycznych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.